Parkering

Parkering
Gratis parkering til alle gæster. Store veje med lav trafik gør U-sleep resort nemt at komme til. Vores store parkeringsplads, lige uden for receptionen til Danhostel, er forbeholdt vores gæster så det er altid til at få en plads

 

Betingelser for parkering

1. Der er en gratis parkeringsplads til hver enhed, hytte, værelse eller campingplads.

2. Der er gratis parkering for alle gæster til U-eat restauration

3. 3 timers gratis parkering for øvrige

4. Parkering over 3 timer koster tilsvarende billigste overnatning på campingpladsen

5. Parkering over 3  timer uden forudbetaling koster en kontrol afgift.

6. Parkering i tomgang ud over 1 minut belægges med en kontrol afgift.

7. Kontrol afgift udgør per 1-1-2024 780 kr. Pristalsreguleres løbende.